Dünya'ya Hükmedenler Neden Kâfirler? - HAMZA ATLI

Dünya'ya Hükmedenler Neden Kâfirler?


Mısırlı Âlim Muhammed Mutevelli  eş-Şa’ravi şöyle der;
-Ben San Francisco’da iken bir müsteşrik (Doğubilimci) bana sordu:
-Sizin Kuran’ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu?
Cevap verdim;
-Kesinlikle evet.
Tekrar sordu;
-O halde Allah niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine imkan veriyor?
(Hâlbuki Kuran diyor ki: “Allah kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” Nisa: 141)
Dedim ki;
-Çünkü bizler müslümanız, mümin değiliz de ondan.
-Müminlerle Müslümanlar arasındaki fark nedir?
Şeyh Şa’ravi şöyle cevap verdi;
-Günümüzde Müslümanlar namaz, zekât, hac ve Ramazan orucu gibi İslam’ın ibadet cinsinden bütün sembollerini yerine getiriyorlar fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler!
İlmi, iktisadi, sosyal ve askeri sıkıntılar… vs.
Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir?
Kuran’da geçen bir ayette şöyle denilir;
-“Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.” (Hucurat: 14).
Bana sordu;
-O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler?
-Bunu Kur’an-ı Kerim açıklıyor. 
Çünkü Müslümanlar müminler merhalesine yükselemediler. Şunları iyi düşün;
-Onlar gerçek mümin olsalardı Allah onlara mutlaka yardım ederdi.
Bunun delili Allah’ın şu ayetidir;
-“Biz müminler yardım etmeyi üzerimize borç kıldık” (Rum 47).
Eğer mümin olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı.
Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir;
-“Gevşemeyin/yılgınlık göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz.”
Eğer mümin olsalardı Allah Teâlâ diğer milletlerin onların üzerinde herhangi bir hakimiyet kurmalarına izin vermezdi.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir;
-“Allah kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” Nisa: 141)
Eğer mümin olsalardı Allah Teâlâ diğer milletlerin onların üzerinde herhangi bir hakimiyet kurmalarına izin vermezdi.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir;
-“Allah kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” Nisa: 141)
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir;
-“Muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir.” (Enfal:19).
Fakat onlar Müslümanlık aşamasında kaldılar, müminlik aşamasına yükselemediler. 
Allah Teala buyuruyor ki;
-“Onların çoğu mümin değildirler.”
 O halde müminler kimlerdir?
Buna da Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor;
Onlar “Günahlarından uzaklaşan tövbekârlar, ibadetlerine devam eden âbidler, Allah’a hamd edenler, lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler, rükû ve secdeleriyle Rablerine boyun eğenler, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyenler ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayanlardır.” (Tevbe 112)
Yani Allah Teâlâ zaferi galibiyeti, hâkimiyeti ve yüksek bir durumda bulunmayı müminlere vaat etmiştir, Müslümanlara değil.
Kaldı ki müslümanlığımız(!) dahi tartışılacak düzeyde!

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Haz

Plakamı Almış!

11Haz

Hani Nerede O Kimseler?

07Haz

Çıkarcı İnsanlarız!

05Haz

KEŞKE!

03Haz

Gerçek Düşman, Sistem!