Gazze Şeridi'nde Yaşanan İşgal, Soykırım Ve Çatışmalar Derhal Durdurulmalıdır!

PAYLAŞ
Malatya Birlik Gazetesi - MALATYA BİRLİK GAZETESİ

Uygarlıkların beşiği olan ve küresel güçlerin rekabet alanına dönüşen Orta Doğu coğrafyasında etkin olan şiddet ve savaş politikaları; bölgede gerilim ve çatışmalara, kentlerin yıkılmasına, milyonlarca insanın ölümüne, sakat kalmasına ve yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası olarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yaşanan gelişmeleri; bilhassa binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan, insanların sağlıklı ve güvenlikli yaşam çevrelerine büyük zarar veren süreçleri artan bir kaygıyla izlemekteyiz.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda resmi verilere göre ölenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralananların sayısı da 86 bin 969'a yükselmiştir. Ancak yapılan açıklamalarda enkaz altında halen binlerce insanın kayıp olduğu bildirilirken; Filistin halkının sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bilinmektedir.

İnsanlığın ve toplumların maddi manevi varlıklarının, kültürlerinin tümünün sonu olabilecek savaşları önlemek üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmış; her devlet barış hakkını korumak ve bu hakkın uygulanmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.

Yaşam, hürriyet ve güvenlik her bireyin hakkıdır. En temel insan haklarından olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede barış içinde yaşam hakkının sağlanması için şiddet politikalarının bir an önce terk edilmesi insani ve tarihsel bir sorumluluktur.

Mimarlar, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusunda toplumsal sorumluluk taşımaktadırlar. Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık, yalnızca bina üretim süreci ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı sosyal sorumluluk nedeniyle herkes için yararlı ve önemlidir. Mimarlık evrensel değerleri bağlamında insancıldır, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır.

Bu bağlamda, TMMOB Mimarlar Odası olarak bir kez daha uluslararası kamuoyunu, savaşın ve çatışmaların durdurulması için harekete geçmeye; eğitim, sağlık ve tüm diğer kentsel hizmetlerin normale döndürülmesi ve yüz binlerce masum insanın yaşamlarının korunması için göreve çağırıyor, uluslararası hukuka ve evrensel insan haklarına aykırı olan bütün hareketleri kınıyor ve derhal son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. 

TMMOB MİMARLAR ODASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN