Ağbaba; “Hak Gaspına Karşı Ortak Duruş Geliştirildi”

İşçi Konfederasyonları Kıdem Tazminatında Uzlaştı

Ağbaba; “Hak Gaspına Karşı Ortak Duruş Geliştirildi” Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Üç işçi konfederasyonunu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık”dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kıdem Tazminatı Çalıştayında TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ortaklaştığı Sonuç Bildirgesini kamuoyu ile paylaşan Ağbaba “Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri de üç konfederasyonun üzerinde uzlaştığı bir sonuç bildirgesi çıkarabilmesi oldu. Zor bir araya gelen sendikaların, kıdem tazminatı konusunda ortak bir metne imza atmış olması çok değerli.”ifadelerini kullandı.

AĞBABA; “KAPSAMLI, VERİMLİ, BAŞARILI BİR ÇALIŞTAY OLDU”

Ağbaba, “CHP Emek Büroları olarak Pazartesi günü düzenlediğimiz Kıdem Tazminatı Çalıştayına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve konfederasyonlara bağlı 35 sendikanın genel başkanları, toplamda da 60 kurumdan 300 kişi katıldı. Ayrıca işverenler adına TOBB’dan da temsilciler çalıştay da yer aldı. Kıdem Tazminatının geçmişini ve geleceğini Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve sendikalardan uzmanlar ile tartıştık. Bu anlamda oldukça kapsamlı, başarılı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk” dedi.

AĞBABA; “3 KONFEDERASYONUN UZLAŞMASI ÖNEMLİ”

“Bu çalıştayın en önemli noktalarından biri üç büyük işçi konfederasyonunu bir araya getirmiş olmasıdır” diyen Ağbaba, “Üç konfederasyonun da farklı dünya görüşleri var. Ama biz düzenlediğimiz çalıştayda, üç konfederasyonu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık. Bu açıdan işçi hakları konusunda daha güçlü bir ses için ortak duruşun ne kadar önemli olduğu da bir kez daha görülmüş oldu. Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri de üç konfederasyonun üzerinde uzlaştığı bir sonuç bildirgesi çıkarabilmesi oldu. Zor bir araya gelen sendikaların, kıdem tazminatı konusunda ortak bir metne imza atmış olması çok değerli.” Şeklinde konuştu.

Ağbaba basın açıklamasının devamında CHP Emek Büroları'nın çalıştayla ilgili sonuç bildirgesini okudu.Bildirgede, kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin bugün ve gelecekte kıdem tazminatından yararlanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

CHP EMEK BÜROLARI-KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ŞÖYLE:

Kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin bugün ve gelecekte kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır

Son dönemde, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili olarak siyasal iktidar tarafından kapalı kapılar ardında sürdürülen, sendikalarla ve kamuoyu ile paylaşılmayan hazırlıklar işçiler açısından kaygı vericidir. Bu ortamda CHP Emek Büroları, inisiyatif alarak, emek örgütlerini bir araya getirmiştir.

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı, bu kaygı verici ortamda, 05 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay ile CHP Emek Büroları, uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden kıdem tazminatı tartışmasında, emek örgütlerini bir araya getirip kıdem tazminatı konusunda ortak bir tartışma zemini yaratmıştır.

Akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar ve sendika uzmanlarından oluşan katılımcılar, bu çalıştayda tespit, itiraz ve taleplerini paylaşmışlardır. Kıdem tazminatında işçi haklarını korumayı hedefleyen bir tutum için aşağıdaki hususların savunulmasında ortaklaşmışlardır:

• Kıdem tazminatı, çalışanların Cumhuriyet döneminde en önemli kazanımlarından biridir. Kıdem tazminatı yıllar içinde işçi lehine gelişen düzenlemelerle çalışma yaşamının gündeminde olmuştur. Son dönemlerde ise kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak ve sınırlanmak istenmektedir.

• Kıdem tazminatı uygulaması ile aslen işçinin korunması hedeflenmiştir. Türk hukuk sistemi içinde düzenlemenin başladığı ilk dönemde, kıdem tazminatı, işçiler açısından maddi bir güvence sağlarken, yıllar içinde işverenin işten çıkarmadaki keyfi uygulamaları karşısında işçiyi koruyan bir düzenleme görevi görmüştür. Unutmamak gerekir ki, kıdem tazminatı bir yük değil, işçilerin kazanılmış hakkıdır.

• Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulamasına geçilmesi halinde; kıdem tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş güvencesi zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının son ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı miktarı düşecektir. Bundan önceki fon uygulamalarında (tasarruf teşvik fonu, işsizlik sigortası fonu gibi) yaşandığı gibi, bu fonun da amacı dışında kullanılma riski yüksektir. Bu nedenle, düzenlemelerin iş güvencesi, işsizlik sigortası ve kıdem tazminatını güçlendirecek bir biçimde yapılması gerekir.

• Kıdem tazminatı fonu konusunda taraflar arasında mutabakat yoktur. Mutabakat sağlanamadığı durumda kıdem tazminatı fonu kurulmamalıdır.

• Kıdem tazminatı ödemelerinde 30 gün hakkından vazgeçilmemelidir. Öte yandan hak kayıplarını önlemek için kıdem tazminatı her türlü fesihte ve istifada süre aranmadan ödenmelidir.

• Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır.

• İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda kıdem tazminatı alacağı devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve öncelikle ödenmelidir.

• Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili yasalarda yapılacak değişikliklerle, kazanılmış haklara dokunulmadan, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır.

CHP Emek Büroları olarak, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in kıdem tazminatında işçi haklarını koruma temelinde ortaklaşan tespit, itiraz ve taleplerinin hem hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacağız.

MALATYA BİRLİK GAZETESİ

MALATYA BİRLİK GAZETESİ / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar