Son Dakika! Müjdeli Haber: İndirim Artabilir

Erdoğan dün 7020 sayılı kanunu onayladı.

Son Dakika! Müjdeli Haber: İndirim Artabilir Ekonomi

Erdoğan dün 7020 sayılı kanunu onayladı. Bu kanuna göre vatandaşlara vergi ve SGK borçlarında kolaylık getiriliyor. Başvuru tarihleri, son ödeme günleri ve ödeme şekilleri kanunda açıklanıyor. Ödeme şekli borç miktarını da etkiliyor. Tamamı haberimizde...

Son dakika! Müjdeli haber: İndirim artabilir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürülüğe giren 7020 sayılı kanunla kamuya olan borçlara yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Vergi borçları ve SGK borçları bu yapılandırmanın kapsamına giriyor. 70250 sayılı kanuna göre; yapılandırma için borçluların 30 Haziran 2017'ye başvuruda bulunması gerekiyor.  Kanunda ödeme seçenekleri ve tarihler de yer alıyor. Kanunda bu maddeler şöyle açıklanıyor;

SON ÖDEME TARİHİ

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

 

- Diğer taksitlerini ise bu  tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit  taksitte ödemeleri,  şart.

SON GÜN RESMİ TATİLE DENK GELİRSE...

7020 Sayılı kanuna göre son ödeme günü resmi tatile denk gelirse vatandaşlar mağdur edilmiyor. Resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saatinin bitimine kadar ödeme yapılabiliyor.

ÖDEME ŞEKLİ MİKTARI DEĞİŞTİRİYOR

Kanundan yararlanmak isteyenler peşin ya da taksitle ödeme yapabilir. Ödeme şekli ödeme miktarını etkiliyor.

PEŞİN ÖDENME

Borçlu ödemesini peşin yapmak isterse faiz uygulanmıyor. Kanundaki ilgili kısım şöyle; Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

TAKSİTLİ ÖDENME

Borçlular için altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit imkanı veriliyor. Ancak tercih edilen taksit seçeneğinden daha uzun bir süre ödeme yapılamıyor.  Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı veriliyor.Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltme de yapılıyor.

Maliye Bakanlığı, il Özel idarelerine ve belediyelere bağlı tasil daireleri tarafından takip edilen alacaklarda taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar şöyle;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar için uygun görülmesi halinde kredi kartı da kullanılabiliyor. Ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması sağlanıyor.  Kesinti günü olarak ödemenin yapıldığı gün esas alınıyor. Vatan

MALATYA BİRLİK GAZETESİ

MALATYA BİRLİK GAZETESİ / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar