Veli Ağbaba'dan 1 Mayıs Mesajı

Değerli dostlarım, Değerli emekçiler,

Veli Ağbaba'dan 1 Mayıs Mesajı Güncel

1 Mayıs, birlik, dayanışma ve mücadelenin; demokrasi, özgürlük ve barışın günüdür. Sömürüye uğrayan kadınların, işsizlerin, yoksulların, ezilenlerin seslerini yükselttiği gündür.

Bugün karşımızda emeğe, alın terine, örgütlülüğe düşman bir yapı var. AKP Hükümetleri döneminde en fazla mağdur edilen kesim emekçiler oldu. İçinde bulunduğumuz süreçte emekçilerin kazanılmış haklarına karşı çok yoğun bir saldırı yaşanıyor. AKP’nin ‘tek adamcı’ yönetim anlayışındaki ısrarları, tüm yurttaşlarımızın temel haklarından yoksun bırakılmasını ve emekçilerimizin köleleştirilmesini amaçlıyor.

 

Tüm güçleri 1 kişide toplamak isteyenlerin amacı, örgütlü yapıların hak aramalarının önünü kesmek, emekçilerin mücadele edecek alanlarını kısıtlamaktır.

AKP iktidarıyla birlikte sendikacıları, gazetecileri, milletvekilleri, öğrencileri, aydınları cezaevlerinde tutuklu bulunan, insan hak ve özgürlüklerinin her geçen gün gerilediği, zulmün hayatın her alanına işlediği bir süreç yaşanıyor.

20 Temmuz Sivil darbesi ile ilan edilen ve 22. ayına giren OHAL’in amacı da FETÖ ile mücadeleden çıkıp Hükümete muhalif olan tüm kesimleri sindirmeye dönüşmüştür.

 

Baskı ve sömürü gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, temel hak ve özgürlükler OHAL yönetimi altında rafa kaldırılmıştır.

 

Demokrasiyi ve hukuk düzenini hiçe sayan OHAL yönetimi işçi sınıfının da tüm kazanımlarına göz dikmiş, emeğin haklarına yönelik acımasız bir saldırıya girişmiştir.

 

Değerli işçiler, emekliler, işsizler, öğrenciler;

Geçmişte olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da tüm örgütlerimiz ile alanlarda, sendikalarımızla emekçilerimizle kol kola, omuz omuzayız.

 

Faşizme, gericiliğe, sömürüye, emekçilerin köleleştirilmesine, sendikasızlaştırmaya, güvencesizliğe karşı tüm meydanlarda sesimizi daha gür yükseltiyoruz.

 

1 Mayıs’ta emekçilerimizle ele ele vererek büyüttüğümüz Hayır’ın daha bitmediğini haykırıyoruz.

Geldiğimiz noktada birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu ortada.

İsmine Cumhur dedikleri, aslında bir yıkım ittifakına karşı DEMOKRASİ ittifakı kurmamız gerekiyor.

Laik demokrasiyi ve parlamenter sistemi koruyan, insan haklarının güvence altına alınması isteyen, insanca yaşanacak bir Türkiye özlemini haykıran tüm demokrasi güçleri ile bir araya geleceğiz, 24 Haziran’da AKP defterini kapatıp, Türkiye’yi çağdaş ve yaşanabilir bir ülke haline getireceğiz.

 

Bunun için 24 Haziranda hepinize çok büyük görev düşüyor. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha güzel bir ülkede yaşaması için sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacağız. Bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.

 

 

Değerli emekçiler;

Değerli Malatyalılar;

Nerede bir haksızlık, nerede bir hukuksuzluk varsa orada olmaya çalıştım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş, ekmek, emek, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinde Malatya’nın sesi, soluğu olmaya devam edeceğim.

Bu duygularla;

1 Mayıs’ın tarihsel anlamına yakışır bir şekilde geçeceğine inanıyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Veli AĞBABA

CHP Genel Başkan Yardımcısı

Malatya Milletvekili

MALATYA BİRLİK GAZETESİ

MALATYA BİRLİK GAZETESİ / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar